CTR

CTR STORY

这里展示着CTR 正在进行的活动。

LIFE

环顾拥有70年历史的CTR历史馆 22-09-07 11:10

본문

5月20日,为迎接公司成立70周年,CTR历史馆开馆了。 

历史馆以“历史浪潮”为主题,塑造成了海浪的形象,是一个蕴含了CTR 70年历史故事和各时代产品,以及CTR未来的地方。

请通过以下视频在CTR 70年的历史浪潮中畅游,了解CTR的DNA。

 


 

역사관 1.JPG

 

역사관 2.jpg

 

역사관 3.jpg

 

역사관 4.JPG

 

역사관 5.JPG

 

역사관 6.JPG

 

역사관 7.JPG

 

역사관 8.JPG

 

역사관 9.JPG

  • LIST